Rubrika: SREČING

  Strečink hýžďových svalů

Protahování hýžďových svalů by mělo být spojeno se strečinkem spodní části těla.

Muži často zapomínají, že hýžďové svaly jsou velkou svalovou skupinou, která značně pracuje při posilování stehen (kvadricepsů i hamstringů).

Před tréninkem stehenních svalů zkuste protáhnout i hýžďové svaly a ucítíte zefektivnění tréninku. Hýžďové svaly se podílí značnou měrou ke zvládnutí všech cviků pro přední i zadní část stehen. Jsou značnou silovou oporou při dřepech, legpresu či zakopávání.

1. Strečinkový cvik

1. Sedněte si na židli a zkřižte levé koleno přes pravé (stejně jako když dáte nohu přes nohu).
2. Pravou ruku si položíte na levé koleno a levou rukou se lehce opřete o židli.
3. Váhu těla přeneste na pravou hýždi a s výdechem tlačte pravou rukou levé koleno vzad a dolů k zemi.
4. Totéž cvičení opakujte na druhou stranu.

2. Strečinkový cvik

1. V kleku odtáhněte bérce od sebe směrem ven a kolena nechte u sebe.
2. S výdechem se lehce posaďte na zem mezi bérce.
3. Paže nechte podél těla.

Cvik je velice náročný a neměli by ho provádět začátečníci, kteří nemají se strečinkem zkušenosti. Při cvičení protáhnete i přední část stehen – kvadricepsy. Roste zde riziko poranění úponů kvadricepsů.

3. Strečinkový cvik

1. Sedněte si na zem s nataženými nohami, pravou nohu pokrčte v koleni.
2. Pravou ruku položte na koleno a levou rukou uchopte kotník pravé nohy.
3. S výdechem vytočte koleno vpravo dolů a současně přitáhněte chodidlo k hlavě.
4. Totéž cvičení opakujte na druhou stranu.

4. Strečinkový cvik

1. V sedě na židli pokrčte levou nohu.
2. Položte zevní kotník levé nohy na pravou nohu dle obrázku.
3. Levou ruku položte na levé koleno.
4. S výdechem tlačte rukou koleno dolů směrem k zemi.
5. Totéž opakujte na druhou stranu.

5. Strečinkový cvik

1. Posaďte se do tureckého sedu s rovnými zády.
2. Ruce předpažte a pomalu se s výdechem kulatě předkloňte.
3. Totéž cvičení opakujte na druhou stranu s výměnou nohou.

6. Strečinkový cvik

1. Sedněte si na zem s pokrčenými koleny.
2. Roztáhněte nohy a s výdechem se kulatě předkloňte co nejvíce k zemi.
3. Předloktí položte na zem a v poloze setrvejte, poté cvičení opakujte.

7. Strečinkový cvik

1. Sedněte si na zem a levou nohu pokrčte.
2. Rukama uchopte koleno a s výdechem tlačte koleno k sobě.
3. Přitiskněte stehno k hrudníku.
4. Totéž cvičení opakujte na druhou stranu.

8. Strečinkový cvik

1. Sedněte si na lavičku a pokrčte levou nohu.
2. Uchopte levé koleno a s výdechem tlačte koleno s sobě.
3. Přitiskněte stehno k hrudníku.

 

 

 

2017 © Vseokulturistice.cz – Všechna práva vyhrazena.